Pravidla SKI CUP 2019

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

 • Ředitel závodu: Zdeňek Vrátil
 • Hlavní rozhodčí: Martin Dlouhý
 • Stavba Trati: Jiří Šustr, Petr Holý
 • Velitel měření: Tomáš Peslar – e.Ski
 • Časomíra: TAG Heuer
 • Zdravotní služba: Horská Služba Kramolín
 • TV přenos on-line: C.A.T.-TV – David Altner
 • Speakeři: Patrik Hezucký, Jakub (Ingemar) Kohák, Ivo Jablečňák

PRAVIDLA:

Závodí se podle platných Pravidel lyžařských závodů s následujícími doplňky a úpravami:Tratě nejsou homologovány.

 1. Všichni závodníci musí v závodech použít ochrannou přilbu.
 2. Závodí se na vlastní nebezpečí! Za děti zodpovídá doprovod !
 3. Každý účastník musí dodržovat pravidla bezpečnosti – na startu, na trati i v cílovém prostoru.
 4. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody, které by mohly účastníkům akce vzniknout během závodu.
 5. Účastník nesmí být držitelem závodního FIS kódu v alpských disciplínách, freestylovém lyžování ani v kategorii masters (kódu aktivního ani neaktivního).
 6. Účastník nesmí být držitelem kódu Svazu lyžařů ČR v alpských disciplínách, freestylovémlyžování ani v kategorii masters (kódu aktivního ani neaktivního).
 7. Účastník nesmí být instruktorem jakékoliv lyžařské školy.

Soutěžící bude klasifikován po projetí tratě správným směrem s připevněným startovním číslem a lyžařskou přilbou. Trať je vymezena střídavě červenými a modrými tyčemi, tedy vždy dvě modré nebo červené tyče spojené terčem.

Děti kategorie „Mrňouskové“ mohou jet v doprovodu rodiče, započítává se čas dítěte, které musí protnout cílovou pásku první. Doprovod nesmí projet cílovou fotobuňkou!

I. kolo maximální počet startujících 130 (všechny kategorie).

II. kolo dle výsledků dosažených v 1. kole v pořadí od nejhoršího času po nejlepší čas.

Čas je měřen pomocí elektronické časomíry a bude uveden po dojetí na cílové tabuli. Pořadí určuje součet časů z obou kol, vítězem se stává závodník s nejrychlejším celkovým časem.

Protest je možné podat do 5 minut po skončení závodu u Hlavního rozhodčího proti kauci 5 000 Kč. Tato kauce je nevratná a vždy zůstane hlavnímu rozhodčímu pro jeho vlastní potřebu ať už rozhodne jakkoliv. Upozorňujeme na to, že tento hlavní rozhodčí za posledních 50 let vždy všechny protesty vyřešil zamítnutím.

Pořadatel tímto informuje, že veškeré osobní údaje, které v rámci soutěže, resp. na základě účasti soutěžících získá, oprávněně zpracovává ve smyslu příslušných právních předpisů s tím, že k jejich zpracování nepotřebuje souhlas subjektu zpracování údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány zejména pro účely organizace soutěže, zejména sestavení startovních listin, k vyhodnocení výsledků soutěže, zasílání informací se soutěží souvisejícími a k prezentaci průběhu soutěže a jejích výsledků.

Nezapomeňte, že závodíme pro radost.